Eşti aici

Prezentarea Parohiei Armășești

24 Ianuarie 2020

Parohia Armășești se află în comuna Cernişoara, localitate aşezată în partea central-sudică a judeţului, pe valea pârâului cu acelaşi nume, la 18 km de orașul Horezu.

Comuna Cernişoara, aşezată în partea central-sudică a judeţului, pe valea pârâului cu acelaşi nume, la 18 km de Horezu, are o vechime care se pierde în trecutul îndepărtat, unul dintre satele componente fiind atestat documentar de Vlad Călugărul la 23 august 1486. Reprezentative sunt cele cinci parohii: Cernişoara, Armăşeşti, Modoia, Mădulari şi Valea Orlii, în care se desfăşoară o intensă viaţă religioasă.

 

Aşezământul cu hramul “Adormirea Maicii Domnului” din satul Armăşeşti a fost construit între 1899-1902, prin grija preotului Ioan Predescu. Din punct de vedere istoric, cele mai multe informaţii despre el le oferă pisania, din care reiese că a fost restaurat între anii 1975-1977, prin truda preotului Nicolae Ionescu, cu sprijinul sătenilor din Valea Orlii şi Mădulari. Între anii 2002-2003, la iniţiativa preotului Nicolae Cristian Drăghici, a fost renovat exteriorul şi s-a construit clopotniţa. După cum constatăm, are plan dreptunghiular, cu absida altarului poligonală şi pridvor deschis. O uşă amplasată pe latura de vest asigură intrarea în interior, precedat de un rând de scări. Iconografia poartă amprenta lui Ilie Dumitrescu din Costeşti.

În cătunul Teiuşul se află biserica filială cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”, construită în 1833 de Şerban Teiuşanu, Stan Mazilu şi alţi enoriaşi.  Actele istorice menţionează că pe locul ei a fost una mai veche, pe seama căreia a fost hirotonit în 1831 preotul Nicolae Armăşescu, iar în 1832, Ion Şerban Perişanu. Faptul este confirmat şi de crucea din 1798-1799, găsită în Armăşeşti, care aminteşte de Lăudat, Maria, Ştefan şi Oprea.  În 1845, ctitoria apare în catagrafia eparhiei, slujbele fiind oficiate de Ion, fiul lui Şerban Tomşanu şi Nicolae, fiul lui Nicolae. Este de zid, sub formă de corabie, cu pridvor deschis şi două turle. La altarul ei a slujit şi preotul Alexandru Zamfirescu.

Lăcaşul cu hramul “Buna Vestire” din satul Armăşeşti a fost construit în 1740 de enoriaşi.  Îi consemnează prezenţa Catagrafia din 1834 care precizează că parohia se afla sub oblăduirea preoţilor Şerban Ion Armăşescu, Ion Şerban Armăşescu şi Niculae Drăghici.  După cum arată şi Catagrafia din 1845 numărul ostenitorilor s-a mărit prin apariţia diaconului Sima, fiul lui Ion Dican.

Alte articole despre:

Adăugați un comentariu

Poți adăuga un comentariu folosind și acest formular